X

Väčšina materiálov slúžiacich na výrobu šperkov sú nerasty ale perly sú výnimkou. Za svoj vznik vďačia organickým zástupcom pozemskej fauny a preto vždy mali a majú vo svete klenotov svoje výnimočné postavenie. Perla je produkt živého mäkkýša, ktorý spustí prirodzenú obrannú reakciu pred cudzorodým telieskom, napr. zrnkom piesku ktoré do neho vniklo.  Perlorodka začne takéto teliesko  obaľovať tenkými vrstvičkami perlete – argonitu a postupne vytvára perlu. Na stupnici tvrdosti majú perly svoje miesto niekde medzi 3-4 priečkou, kryštálová sústava – kosoštvorcová. Perly môžu byť biele, biele s nádychom iných farieb, hnedé, čierne, zelenkasté, sivé, zlaté. Ich farebnosť ovplyvňuje druh perlového lastúrnika a zloženie vody v ktorej žije.

Aké perly poznáme

Perly treba rozlišovať z rôznych uhlov pohľadu. Čo každého bude zaujímať asi najviac je či sú pravé alebo nepravé. Základné pravidlo znie:  „všetko čo je produktom perlorodky je pravé“, či už ku vzniku dopomohol zásah človeka alebo nie.