X

Šperk s drahokamom sa stáva klenotom, malým umeleckým dielkom. Nie nadarmo sa hovorí, že šperk je dielom vznikajúcim na pomedzí sochárstva, architektúry a klenotníctva. Práve takéto šperky sú pre nás výzvou, provokujú nás v tom najlepšom slova zmysle, nenechávajú nás chladnými a nútia nás prísť na to ako ich zhotoviť a priviesť do dokonalosti. Hodiny kreslenia, navrhovania a prepočtov tak vyúsťujú do exkluzívneho jedinečného šperku, zohľadňujúceho a zároveň podčiarkujúceho osobnosť a vkus svojho budúceho nositeľa. Takýto šperk – klenot sa stáva nielen ozdobou, ale i životnou súčasťou majiteľa pre osobitne krásne, ale i všedné dni jeho života. Všetky šperky s drahokamami z dielne TARTOTT majú spoločného menovateľa a je ním vysoké remeselné vypracovanie. Také, ktoré je hodné pravých ušľachtilých materiálov. Hodné svojho nositeľa. A ako hovorí pán František Tartott: „Exkluzivita nie je iba o drahých materiáloch. Exkluzivita je o cite pracovať s nimi. Vedieť, ako sa správajú a čo potrebujú. Potom sa Vám samé oddajú. Ak to klenotník pochopí, spozná to i ten, pre koho bol šperk vytvorený. Spozná to pri prvom stretnutí, pri prvom dotyku so svojim novým šperkom.“ Jednoducho preto, že patria k sebe.